Stationslaan 121, in Harderwijk Elke zondag welkom om 10.00 uur


Huisgroepen


130625105742-open-house-week3-story-topcnv_sinaasappel_allen_schaduwWat houdt een huisgroep in?

De huisgroep is een groep gemeenteleden die in huiselijke kring samenkomt als een liefdevolle gemeenschap, die vanuit het streven naar de volheid van Christus dienstbaar is aan Christus, haar leden, haar omgeving en de kerk” (1 Kor 12: 4-12,  , Ef 4:11-16).

Er zijn binnen Sefanja verschillende huisgroepen, en wij streven ernaar dat iedereen zich welkom voelt in één van deze groepen. Op onderstaande plattegrond kunt u zien waar de huisgroepen zich in Harderwijk bevinden.

kaart-2

Zit u nog niet in een huisgroep, maar wilt u dit wel? Stuur dan een mail naar info@sefanja.nl, dan wordt er zo snel mogelijk contact met u opgenomen.  Nieuwe huisgroepen worden gestart vanuit het overzicht wat zij als taakgroepleiders hierover hebben, of in overleg met gemeenteleden. Wanneer u ideeën of voorstellen heeft voor het vormen van een huisgroep, kunt u ook op bovenstaande manier contact met hen opnemen en dit met hen overleggen.

Visie
Als huisgroep willen we onder leiding van de Heilige Geest met God leven, in aanbidding, in gebed, luisterend naar Gods Woord, de Bijbel, en dit toepassen in ons dagelijks leven. We willen een open en gastvrij gezin zijn, waar eenheid is met liefdevolle relaties, waarin we groeien naar volwassenheid. Omdat we anderen willen laten delen in wat we geloven, willen we mensen aansporen Jezus te volgen’.

Huisgroep als middel
De huisgroep is een van de middelen om te bouwen aan het Koninkrijk van God, in het bijzonder Christengemeente Sefanja. Een gemeenschap van Christenen die vanuit  de  persoonlijke verantwoordelijk betrokken is met zijn broers en zusters in Christus en hen die Jezus niet kennen. Daarom is het nodig dat zoveel mogelijk personen uit de gemeente deel hebben aan een huisgroep.

  • Een plek waar men zich thuis voelt, open staat voor een ieder en wordt geaccepteerd en gerespecteerd, waar men het leven met elkaar deelt en op elkaar kan vertrouwen;
  • Waar we verantwoordelijkheid leren nemen voor elkaar en elkaar steunen op praktisch en geestelijk gebied;
  • Gaven ontdekken en deze gebruiken ten dienste van elkaar, de gemeente en onze omgeving;
  • Waar men persoonlijk verantwoordelijkheid neemt voor geestelijke groei en groei naar discipelschap;
  • Waar we Bijbelse principes leren en in ons leven en omgeving in praktijk brengen;
  • Waar een sterke aantrekkingskracht is op onze omgeving
    (bv. familie/kennissen/ buurt/stad/school/werk);

Binnen onze gemeente kennen we huisgroepen die te typeren zijn als ondermeer themagroepen of (buurt)huisgroepen. De kern van de huisgroepvisie is het gezinsaspect; “Christengemeente Sefanja: een open en gastvrij gezin van God”,

Een themagroep is door haar exclusiviteit beperkter in het beleven van het gezinsaspect, dan een huis- of buurtgroep. Bekeken vanuit de bovenstaande visie lijkt de buurtgroep het meest effectief in het streven naar de volheid van Christus.

Filippenzen 2:1 – 5: Nu u door Christus zozeer bemoedigd wordt en liefdevol getroost, nu er onder u zo’n grote verbondenheid met de Geest is, zo veel ontferming en medelijden, 2 maak mij dan volmaakt gelukkig door eensgezind te zijn, één in liefde, één in streven, één van geest. 3 Handel niet uit geldingsdrang of eigenwaan, maar acht in alle bescheidenheid de ander belangrijker dan uzelf. 4 Heb niet alleen uw eigen belangen voor ogen, maar ook die van de ander. 5 Laat onder u de gezindheid heersen die Christus Jezus had.