Stationslaan 121, in Harderwijk Elke zondag welkom om 10.00 uur


Zendingswerk


Zending
schaduw-640
Ondersteuning van zendingswerk

In gehoorzaamheid aan de Grote Opdracht (het zendingsbevel) van Jezus Christus in o.a. Marcus 16:15-18, worden mensen door de gemeente uitgezonden en ondersteunen wij zendingsarbeid in de gehele wereld. Zo zijn wij betrokken bij het werk van zendelingen in Thailand en in het verre oosten. Verder zijn er contacten met zendingswerkers in Curaçao en Burundi.

De zendelingen en organisaties die door Christengemeente Sefanja ondersteund worden, zijn betrokken bij de meest uiteenlopende activiteiten, zoals sociale en medische ondersteuning, opvang van meisjes die uit de prostitutie komen, opvang van aids-wezen, evangelieverkondiging, enz.

Doorzendgiften die u wilt sturen voor de zendelingen kunnen naar rek.nr: 1276.79.529.

Marielle Prins

Nieuw leven op dorre plaatsen!

Nieuw leven op dorre plaatsen!

Marielle werkte van 1987 tot 2012 in Azië. Als taalkundige hield ze zich bezig met het documenteren van onbeschreven talen. Ze werkte ook met de allerarmsten aan kleinschalige plattelandsontwikkeling. Sinds 2013 is ze als geestelijk begeleider betrokken bij de wereldwijde zending. Ze begeleidt mensen binnen en buiten zendingsorganisaties. Ze weet zich geroepen om langszij te komen bij mensen uit verschillende culturen, levensopvattingen en geloofsovertuigingen.