Opstaan

door Marinde Grift

Dit bericht is geplaatst op 15-07-2021

Het nieuwe jaar is begonnen, 2021. We zijn het jaar zo anders gestart dan hoe de meesten van ons het gewild hadden. Kunnen we dan nog wel dromen najagen, nieuwe uitdagingen aan gaan?
Als eerste: een gelukkig nieuwjaar gewenst! Ik ben benieuwd naar de getuigenissen die we dit jaar met elkaar mogen delen, benieuwd wat God in jouw leven en in mijn leven wil doen! Het is fijn om vol verwachting te zijn toch? Ik geloof dat God ons dit nieuwe jaar veel wil geven en (opnieuw) wil leren! 
 
Het nieuwe jaar is begonnen, 2021. We zijn het jaar zo anders gestart dan hoe de meesten van ons het gewild hadden, geen groots vuurwerk, geen feest. En nog steeds is er Corona.
Kunnen we dan nog wel dromen najagen, nieuwe uitdagingen aan gaan? Verwachtingen en hoop hebben? Of gaan we er al somber vanuit dat dit jaar niks goeds kan brengen met deze start? 
Misschien zijn er voor jou heel andere redenen waarom je geen verwachting hebt van dit jaar. 
 
Als we kijken naar het verhaal van de verloren zoon dan staat er in dit verhaal het volgende vers:
'Ik zal opstaan en naar mijn vader gaan.' (Lucas 15:18)
Deze zoon zat echt in een baggersituatie. Zijn nood was zo groot dat hij de keuze maakte om op te staan en naar zijn vader te gaan.
De keuze die hij daar in de zwijnenstal maakt is een keerpunt in zijn leven. En dan wordt hij ook nog zo liefdevol opgewacht door zijn vader! 
 
Door het leven nu kan je situatie voelen als de zwijnenstal van de verloren zoon, misschien ben je het zicht op het goede, op het hoopvolle kwijt. 
Als je kiest om op te staan en terug te gaan naar je Hemelse Vader, dan kan Hij je weer nieuwe hoop geven. Hij ontvangt je zelfs liefdevol. In vers 20 staat :
"En hij liep hem tegemoet, viel hem om de hals en kuste hem." 
Zo wil onze Hemelse Vader jou ontvangen, je overladen in Zijn liefde. En als je in Zijn liefde bent, dan wordt je hart zacht. Dan kan Hij je ogen openen om je te laten zien waar je je nu op richten mag. Opstaan bevrijdt je van een negatieve houding, van somberheid of falen. 
 
Wanneer we de tijd voor God nemen, bij Hem in de rust zijn, dan zijn we in staat echt te ontvangen. Dan wordt onze identiteit bevestigd, worden we gevuld met liefde, met waarheid, vrede, kracht en hoop. Daardoor groeit ons geloof. En doordat geloof groeit, groeit ook het verlangen om meer en meer op Jezus te lijken. En op Jezus lijken, dat geeft genoeg uitdagingen! We mogen ontdekken hoe de Heilige Geest door ons heen werkt en leren durven uitstappen. 
We leren ons bewust te zijn van Zijn kracht in en door ons. Maar soms moeten we ook werken aan ons karakter, taalgebruik of aan onze houding.
We mogen leren, in genade! En daardoor kunnen we nieuwe uitdagingen aan gaan dit jaar, om meer en meer te gaan lijken op Jezus! 
Om gezegend te worden en om tot zegen te zijn! 
Durf jij een nieuwe uitdaging aan te gaan?