Maria

door Leendert van de Ruit

Dit bericht is geplaatst op 15-07-2021

Maria had alle reden om bang te zijn nadat ze van de engel te horen kreeg dat ze zwanger was. Maar ze koos er bewust voor om God te geloven. Ze zong daarna een lied, het ‘Magnificat‘, waar mooie geloofslessen in verborgen liggen. 
Maria
Wat een situatie was Maria ineens in terecht gekomen. Ze was jong, verloofd en dan hoort ze dat ze zwanger is. Als bonus werd dit haar verteld door een engel. Engelen worden veel afgebeeld als schattige, witte, lichtgevende personen. Maar engelen zijn serieuze, indrukwekkende wezens. Niet voor niets beginnen ze altijd met: "Wees niet bang."
 
Geloof in plaats van angst
Er zal veel door Maria haar hoofd zijn gegaan. Zou haar familie haar nog wel willen zien, zou heel Nazareth over haar gaan roddelen? Zou Jozef het wel geloven? 
 
Maria besloot echter de te geloven in plaats van bang te zijn. Haar reactie op het bericht van de engel was:
"De Heer wil ik dienen, laat er met mij gebeuren wat u hebt gezegd."
Lucas 1:38
 
Wat een mooie les van vertrouwen, van geloof! Hoe vaak reageren wij anders op angst. We kruipen stil in een hoekje, lopen ervoor weg, stellen alleen nog maar 'waarom'-vragen.. Maria besloot te geloven en te vertrouwen op Gods plan.
 
Het Magnificat
Als ze na die tijd bij haar nicht Elizabeth op bezoek gaat (die zelf zwanger is van Johannes) zegt deze over haar:
'Gelukkig is zij die geloofd heeft dat de woorden van de Heer in vervulling zullen gaan.'
Lucas 1:45
 
Na dit bezoek zong Maria een lied om God te eren. Een lied dat bekend is komen te staan als het Magnificat (wat betekent 'Mijn ziel verheerlijkt de Heer') en tot prachtige muziekstukken en liederen is gemaakt door bijvoorbeeld Bach, Vivaldi en Sela.
 
"Ik prijs de Heer God.  
En ik ben blij over God, mijn Redder, omdat Hij zó goed geweest is voor mij, een gewone vrouw. Voortaan zullen alle volken zeggen dat God heerlijke dingen voor mij heeft gedaan. Want de heilige, machtige God heeft geweldige dingen bij mij gedaan. Hij is vriendelijk en goed voor alle mensen die ontzag voor Hem hebben. Ook voor hun kinderen is Hij vriendelijk. Hij heeft machtige dingen gedaan. Trotse mensen heeft Hij vernederd. Machtige mensen heeft Hij hun macht afgenomen. Maar gewone mensen heeft Hij geëerd. Hongerige mensen heeft Hij veel gegeven. Maar rijke mensen heeft Hij met lege handen weggestuurd. Hij is zijn volk Israël te hulp gekomen, omdat Hij wilde doen wat Hij vroeger aan onze voorouders heeft beloofd. Want Hij heeft al aan Abraham beloofd dat Hij voor eeuwig goed zou zijn voor hem en zijn familie ná hem." 
 
Lofprijzing
Er zijn een paar dingen uit dit lied die je helpen de hoop vast te houden wanneer angst je omringt:
 

  • Maria begint met lofprijzing. Het hele lied bezingt ze Gods glorie. Ze had waarschijnlijk tientallen vragen over wat dit voor haar en Jozef allemaal zou gaan betekenen, maar ze begon met vreugde in plaats van bezorgdheid.
  • Maria herinnerde zich haar rol in het verhaal van God.In vers 48 zegt Maria: "En ik ben blij over God, mijn Redder, omdat Hij zó goed geweest is voor mij, een gewone vrouw. Voortaan zullen alle volken zeggen dat God heerlijke dingen voor mij heeft gedaan."
  • Maria wist dat God de controle had. Ze was Zijn schepsel. En die herinnering liet Maria toe zich te focussen op de waarheid van wie zij was en wie Hij is.Maria herinnerde zich Gods goedheid en rechtvaardigheid.
  • Maria dacht aan alle zegeningen die God had gegeven en de belofte die Hij gemaakt had aan Israël. Ze dacht eraan hoe God verkeerde dingen weer recht zou maken.
  • Maria verdreef angst door lofprijzing. Ze zette haar onzekerheid opzij voor de waarheid van wie God was.Ze dacht niet aan wat anderen zouden denken of vinden, maar ze hield voor ogen dat ze de God van gerechtigheid diende. 

Daarom kon Maria hoop hebben. Daarom kan jij hoop hebben, ondanks je angsten en onzekerheden.
 
*naar een bijbelleesplan uit de Youversion-app van Wycliffe Bijbelvertalers