Daniël Meerman

In 1985 stapten we als gezin onze gemeente binnen. Nog steeds zien Tineke en ik Sefanja als onze thuisgemeente.

Dit bericht is geplaatst op 01-04-2021

Heel dankbaar ben ik voor onze Huisgroep en de Israëlgebedsgroep: Open (-heid) en Gastvrij!
Muziek maken is voor mij al mijn hele leven een roeping. Vooral kerkorgel, piano en accordeon bespeel ik in verschillende kerken, tehuizen of bij spontane gelegenheden.

Een  geweldig voorrecht is het om met Tineke twee dagen per week op te passen op drie kleinkinderen.

Een van hen zei laatst: "De kerk is een soort gezelligheid samen met God". Mijn hoop is dat al mijn negen kleinkinderen positief over Jezus en Zijn kerk zullen spreken.

Ik ervaar God als eeuwig betrouwbaar, liefdevol en genadig. Een relevante tekst voor deze tijd vind ik de uitspraak van Jezus bij de "Rede over de laatste dingen" in Lucas 21, samengevat:

  1. LET OP DE VIJGEBOOM: de vijgeboom staat voor Israël; kijk wat er in en om Israël gebeurt.
  2. ZIE TOE OP UZELF:  hef je hoofd omhoog,  ipv down/angstig worden.
  3. WAAKT TEN ALLEN TIJDE, opdat gij in staat moogt wezen te ontkomen aan alles wat geschieden zal.

Ik ben 67, dankbaar voor 38 jaar basisonderwijservaring en alle zegeningen van Onze Vader die Tineke en mijn geloof gebouwd hebben, genietend van het gepensioneerde vrije leven. Zegen!