Didi Companjen

Ben en ik kwamen in januari 1978 binnen in de (toen nog) Volle Evangelische Gemeente Harderwijk.

Dit bericht is geplaatst op 01-04-2021

Het zingen van de liederen werd begeleid door orgel en gitaar, de meeste liederen waren van Johan de Heer.
Als zangeres ging ik vanaf begin jaren '80 naar het 'Christian Artists seminar' - een internationale conferentie die door Continental Art uit Rotterdam georganiseerd werd voor musici (later alle vormen van art - vorig jaar voor het laatst).
Een van de docenten was Rick Ridings uit Belgie. Hij leerde ons wat aanbidding door middel van muziek was. Een geweldig mooie, nieuwe boodschap die ik meenam naar de gemeente. Van hieruit ben ik verder getraind bij YWAM. Ook dit kon ik weer doorgeven in de gemeenten en zo ontstond langzaam maar zeker een aanbiddingsteam met meerdere muziekinstrumenten. Zangers werden toegevoegd en zo werd de aanbidding een wezenlijk onderdeel van de dienst, zoals we dat nu ook kennen. Het orgel en de Johan de Heer-liederen verdwenen langzaam naar de achtergrond.
 
In die tijd werd één van de oudsten uitgestuurd naar Portugal voor zendingswerk. Dit waren Kees en Jolanda Korver met hun kinderen.
Toen ze daar een paar jaar werkten zijn we als jeugd tijdens de zomervakantie naar hen toegegaan. De reis gebeurde in een oude bus. Ben was één van de chauffeurs. Als we vroegen waar de knopjes bij het stuur voor dienden zei Ben: “Dat weet ik niet. Ze zijn toch kapot, dus dat maakt niet uit.”
De bus zat afgeladen vol met jongeren. Zelfs de gangpaden waren gevuld. Als je door de bus heen wilde lopen, moest je over de leuningen heen kruipen. De bagagerekken bovenin lagen vol met brood en andere etenswaren. Wat een ervaring!
In 1990 werd de naam 'Volle evangelie gemeente' veranderd in ‘Christengemeente’ Sefanja: de Here bewaart.
De reis met elkaar binnen de kerk was niet altijd makkelijk. Zoals zo vaak waren er goede en slechte tijden. Maar in elke situatie geldt: Hij bewaart en wil je meenemen in Zijn trainingsschool. In goede en in slechte tijden. Ook in de gemeente.
Een gemeente door God gevormd, waar ik nog steeds ben om te dienen, waar het lied “Hou vol” echt op van toepassing is.
Ook als het even niet mee zit en je vraagt je af hoe het verder moet: Hij is getrouw, Hij bewaart en Hij neemt je mee.