Jozef

door Leendert van de Ruit

Dit bericht is geplaatst op 15-07-2021

Het is de maand van Kerst. Waar we, naast alle gezelligheid en mooie lichtjes, vooral denken aan de geboorte van Jezus. Van alle mensen die een rol hadden in dit verhaal is over Jozef eigenlijk maar heel weinig bekend.
Logisch, zul je misschien denken, aangezien Jezus de Zoon van God is. Alleen heeft Jozef in het leven van Jezus natuurlijk wel een belangrijke rol gespeeld als aardse vader.
En ik vind het ook wel jammer, want wát er over Jozef staat maakt wel dat ik wat meer over hem had willen weten.

Mattheus
Mattheus vertelt het meest over Jozef. En daar zien we ook meer van wie hij was.
Jozef denkt eerst na om in het geheim te scheiden van Maria, maar krijgt in een droom bezoek van een engel. Die vertelde hem niet bang te zijn om Maria tot zijn vrouw te nemen. Hij werd vervolgens wakker en geloofde de engel.
‘De geboorte van Jezus Christus gebeurde als volgt. Toen zijn moeder Maria aan Jozef uitgehuwelijkt was maar nog niet met hem samenwoonde, bleek zij in verwachting te zijn door de Heilige Geest. Omdat Jozef een rechtschapen mens was en haar de schande wilde besparen, besloot hij om in stilte van haar te scheiden. Terwijl hij hierover lag na te denken, verscheen hem een engel van de Here in een droom. ‘Jozef, zoon van David,’ zei de engel, ‘u kunt gerust uw vrouw Maria bij u in huis nemen. Zij is in verwachting door de Heilige Geest. Zij zal een zoon krijgen, die u Jezus moet noemen. Dat betekent “God redt”. Want Hij zal zijn volk redden van de zonden.’ Daardoor zal in vervulling gaan wat God door de profeet Jesaja heeft gezegd: ‘De maagd zal zwanger worden en een zoon baren! En men zal het kind Immanuël noemen, dat betekent: “God is met ons.” ’ Daarna werd Jozef wakker. Hij deed wat de engel had gezegd en nam zijn vrouw bij zich in huis. Maar hij had geen gemeenschap met haar tot na de geboorte van het kind. En Jozef noemde Hem Jezus.’
Mattheüs 1:18-25

Rechtvaardig
In dit stukje leren we eigenlijk al veel over Jozef. Er staat bijvoorbeeld dat hij een “rechtschapen”, een rechtvaardige man was. Niet veel mensen in de Bijbel worden speciaal genoemd om hun rechtvaardigheid.
Hij had een flinke scene kunnen maken over het feit dat Maria zwanger was van ‘iemand anders’, maar hij bleef vriendelijk en hield het privé. Hij wilde zelfs de eer van Maria redden door in het geheim te scheiden. In plaats van Maria aan de schandpaal te nagelen, was hij bereid het pad van waarheid te volgen.
Jozef was ook bang. Normaal vertellen engelen aan mensen dat ze niet bang hoeven te zijn. Hier vertelt de engel wat anders. Dat Jozef niet bang hoeft te zijn om Maria tot zijn vrouw te nemen. Waarschijnlijk was hij bezorgd over het lot van Maria of dat hij misschien verstoten zou worden uit zijn familie. God wist dat en kwam hem tegemoet midden in die angst.

Geloof in God's wegen
Jozef koos ervoor het ongelofelijke te geloven. Het was een ongelofelijke omstandigheid. Maar Jozef koos voor geloof in Gods weg, meer dan te vertrouwen op de roep van zijn familie en de gemeenschap. Wat zou hem dat gekost hebben?
Jozef was bereid om veel te verliezen, zodat hij Gods weg kon volgen — hij riskeerde waarschijnlijk het verliezen van zijn reputatie en zijn relaties met zijn familie en zijn vrienden.
Als we naar de wereld om ons heen kijken, is het verleidelijk om te denken aan alles wat we zouden kunnen verliezen, wanneer we luisteren naar wat God zegt dat we moeten doen. Jozef had ook zijn twijfels en vragen. Hij was ook maar een mens. Maar zijn vragen en twijfels brachten hem terug naar de waarheid dat God de controle heeft. Hij was Jozefs belangrijkste bron van waarheid en zekerheid.
Gods woorden, gesproken door een engel, waren de enige reden waarom Jozef bereid was zo'n groot risico te nemen. Gods woorden voor jou in de Bijbel zijn dé reden waarom je stoutmoedig mag uitstappen om Hem te gehoorzamen.
 
*naar een bijbelleesplan uit de Youversion-app van Wycliffe Bijbelvertalers
 
(Matthijn Buwalda schreef een aantal jaren terug een ontzettend leuk lied over Jozef en het feit dat er maar zo weinig over hem bekend is.)