Vertrouwenspersoon

We bidden en geloven dat Sefanja een veilige plek is om te komen. Toch kun je onverwacht te maken krijgen met ongepast gedrag, of kun je vermoedens hebben van onveilige situaties bij anderen. Hiermee kun je bij een vertrouwenspersoon terecht.
Wanneer kun je een vertrouwenspersoon inschakelen?

Vertrouwenspersoon

Wanneer kun je een vertrouwenspersoon inschakelen?

Heb jij te maken gehad met ongepast gedrag? Of heb jij vermoedens of vragen over onveiligheid in christengemeente sefanja? Dan kun je bij de vertrouwenspersonen terecht. Hier kun je melding maken van ongepast gedrag op de volgende terreinen: 

 • grensoverschrijdend gedrag van gemeenteleiders alsmede leiders in een taakgroep of overige personen die een functie bekleden in de gemeente
 • discriminatie
 • pesten
 • agressie en geweld
 • manipulatie en machtsmisbruik
   

Wat kan de vertrouwenspersoon doen?

 • opvang bieden, luisteren en helder krijgen wat de melder ziet of aan de orde wil stellen
 • samen opties verkennen over een eventueel vervolg
 • een oplossing zoeken in de informele sfeer 
 • ondersteuning bieden bij een eventuele aangifte en klachtenprocedures.

De vertrouwenspersonen behandelen alle meldingen vertrouwelijk en overleggen onderling met elkaar over welke route te nemen (zorgvuldigheidsprincipe). Zij staan naast het gemeentelid dat zich bij hen meldt en ondersteunen die persoon. Zij rapporteren niets zonder toestemming van de vertrouweling (tenzij het gaat om strafbare feiten).  

Vertrouwenspersonen zullen aangeven wanneer een casus niet in aanmerking komt voor behandeling, bijvoorbeeld omdat niet voldaan wordt aan bovengenoemde uitgangspunten. 

Vertrouwenspersonen zullen in de gemeente op beleids- en uitvoerend niveau met regelmaat aandacht vragen voor preventie van misbruik en alert zijn op de uitvoering van het beleid van de gemeenteleiding op dit terrein. 

 

Contact

Aart van der Snoek aart@vd-snoek.nl  06-12978855

Jenny Brinksma jenny.brinksma@eo.nl  06-22295815


Meer info

Sefanja is aangesloten bij de Stichting Evangelisch Meldpunt (SEM). Download hier de link van hun brochure voor meer informatie.