Alpha Cursus

Alpha cursus 2023
Het delen van wat je gelooft kan spannend en ongemakkelijk zijn. De Alpha cursus kan je hierbij helpen. De kern van het christelijk geloof wordt in de cursus voor je verwoord met een aantal inleidingen, waarna er op een ontspannen manier over wordt doorgepraat in een kleine groep. 

De cursus is laagdrempelig, leerzaam en gewoon leuk. In 2023 wordt er gestart met een nieuwe cursus. Deze zal starten op 18 januari 2023 en wordt gegeven door Wil en Ria Gakes en Lenie Willemsen.

Meer informatie:
Mecklenburglaan 50 in Harderwijk
06-40403254 I leniewillemsen@hotmail.com 
www.alpha-cursus.nl

Meld je hier aan!