Gaventest

Binnen Christengemeente Sefanja geloven we dat God ieder van ons uniek heeft geschapen met eigen talenten en gaven. We willen samen ontdekken welke dat zijn, ze tot ontwikkeling laten komen om vervolgens uit te reiken om ons heen. Voor leden van Sefanja is een gaventest beschikbaar die jou kan helpen te ontdekken welke gaven en talenten God je gegeven heeft. 

Het is voor gemeenteleden mogelijk om deze gaventest te ontvangen om te ontdekken welke gaven en talenten jij hebt ontvangen. je kunt via info@sefanja.nl de test aanvragen. Er kunnen enkele dagen overheen gaan voordat je de test ontvangt.

Voor groepen
De gaventest is voor huisgroepen een erg handige tool om met elkaar een goed gesprek te voeren over wie je bent en hoe je mag groeien. Onderstaande vragen kunnen jouw groep helpen om het gesprek te voeren:

  1. Bespreek de uitkomst en reflecteer persoonlijk en noem voorbeelden
  2. Laat anderen reflecteren op jouw uitkomsten - herkent de groep jouw gaven?
  3. Lukt het jullie om in je leven de manifeste gaven te ontwikkelen?
  4. Lukt het jullie om in je leven de manifeste gaven in te zetten? Welke taken, welke rollen passen hierbij?
  5. Welke gaven zetten groepsleden in in die niet manifest zijn? Geef je voldoende prioriteit aan je hoogste gaven. Bespreek dit met elkaar
  6. Vraag een groepsprofiel aan en bespreek met elkaar