Stationslaan 121, in Harderwijk Elke zondag welkom om 10.00 uur


Trouwen, Baby’s opdragen, Dopen, Invoegen


Geen naam 1cnv_sinaasappel_allen_schaduw
Trouwen
U heeft ervoor gekozen te gaan trouwen, wat geweldig! Wanneer u bent verloofd en u bent lid van Sefanja (hetzij één van u hetzij beiden), vinden wij het belangrijk dat dit kan gebeuren onder de zegen en autoriteit van Christengemeente Sefanja.
U kunt dit kenbaar maken bij iemand van het leidinggevende team (LT) van Sefanja. Doet u dit graag op tijd, zeker minimaal 2 maanden van tevoren. U kunt dit ook mailen naar LT@sefanja.nl. Er wordt dan overlegt om (met iemand van het LT of iemand anders in overleg) een aantal momenten te plannen voorafgaand aan het huwelijk. Hierin kan samen worden ingegaan op de waarde van het huwelijk waarvan wij geloven dat het door God is ingesteld. Er zal o.a. gesproken worden over wat de Bijbel zegt over het huwelijk en over de relatie van de man en de vrouw in het huwelijk. Eventueel kunnen zaken van praktische aard besproken worden zoals de datum, trouwlocatie en muziek, voor zover dat nog niet bekend is, wie de dienst leidt en wie het huwelijk inzegent. Uiteraard wordt deelname aan een pre-marriagecourse aangeraden. We kennen de traditie dat het nieuwe paar een trouwbijbel krijgt uitgereikt vanuit Sefanja.

Kinderen opdragen aan God
Wanneer u als ouders uw kind aan de Heer wilt laten opdragen, kunt u dit laten weten door naar info@sefanja.nl te mailen. We vinden het van belang dat er vooraf een gesprek plaatsvindt met de ouders, en dit zal dan worden voorgesteld. Hierna wordt er een zondag gepland dat uw kind in de dienst (aan de gemeente wordt voorgesteld en) in gebed onder het uitspreken van een zegen voor het kind én het gezin aan de Heer worden opgedragen. Marcus 10:13-16 is ons uitgangspunt voor het opdragen.

Dopen
U heeft de beslissing genomen om u te laten dopen, wij vinden dit fantastisch! U kunt dit kenbaar maken aan Albert van Beek, of dit mailen naar info@sefanja.nl. Er bestaat een doopteam, die bestaat uit mensen die u verder daarin zullen begeleiding. Deze begeleiding bestaat uit voorbereidende gesprekken om samen na te denken over de inhoud van de doop en hoe u dit persoonlijk invulling wilt geven. Er zal dan een doopdienst worden gepland waarin dit plaats kan vinden. Geweldig is het natuurlijk als u hiervoor uw vrienden en familie kunt uitnodigen, om dit feest met u en ons te vieren. Als u vragen heeft over de doop, kunt u via bovenstaande email adres en het doopteam (o.l.v. Albert van Beek) uiteraard een vrijblijvend gesprek aangaan hierover. We zien ernaar uit u hierbij te helpen.

Invoegen
Wanneer u lid wilt worden van Christengemeente Sefanja, kunt u zich aanmelden bij Ben Companjen. Tevens kunt u dit doorgeven via email, door naar info@sefanja.nl te mailen. Hierna wordt er een ontmoeting gepland om het gemeenteleven in haar volle omvang toe te lichten (meestal in een groepje van mensen die aangegeven hebben lid te willen worden). Hierbij zal o.a. ter sprake komen waarom wij het lid worden van de gemeente waardevol vinden, wat de visie van de gemeente is en welke doelen zij zich hierbij heeft gesteld, wat onze Bijbelse waarden en normen zijn en hoe de organisatie van de gemeente is en haar functioneren. Uiteraard is hierin ruimte voor vragen.
Heeft u vragen en daardoor behoefte aan een persoonlijk gesprek voordat u bij bovenstaande ontmoeting bent, dan kan dit uiteraard en kunt u dit via bovenstaande email aangeven.
Wanneer u na bovenstaande besluit om u te laten invoegen (lid te worden van Christengemeente Sefanja), zal er vervolgens een zondag gepland worden dat u en de andere nieuwe leden (officieel) aan de gemeente worden voorgesteld en wordt er een zegen voor u gebeden voor uw verdere betrokkenheid bij het gemeenteleven. Hierbij bent u ingevoegd.
Hierbij moet worden opgemerkt dat mensen die de “volwassen doop” hebben ondergaan lid van de gemeente kunnen worden (volgens de statuten van de gemeente). Is dit niet het geval dan gaan wij hier uiteraard graag over in gesprek, voel je vrij dit te bespreken. Er bestaat ook de mogelijkheid van gastlidmaatschap; de beperking hiervan is dat deze personen geen leidinggevende functie kunnen vervullen in de gemeente, tot zij daadwerkelijk lid zijn geworden.