Stationslaan 121, in Harderwijk Elke zondag welkom om 10.00 uur


Israël


i-stand-with-israelcnv_sinaasappel_allen_schaduw

Binnen de gemeente is er een Israël werkgroep die werkt vanuit de volgende gemeente visie :

  • Het volk Israël is Gods uitverkoren volk (Psalm 105: 8-10)
  • God heeft het land Israël aan het volk Israël gegeven “…tot een altijd durende bezitting…”
    (Gen.17:8)
  • De kerk heeft niet de plaats van Israël ingenomen of overgenomen.
  • De beloften door God aan Israël gegeven zijn nog steeds voor Israël.

Meer informatie

Meer achtergrond informatie over Israël is ook te vinden op de volgende website: Christenenvoorisrael.

Albert en Silvia de Hoop in Israël

Albert en Silvia de Hoop zijn in het voorjaar van 2012 naar Israël vertrokken. Zij zijn betrokken bij de Stichting NeverBeSilent en dagelijks proclameren zij op de muren van Jeruzalem Gods beloften voor Zijn volk Israël.

Zendingsnieuws

Hallo allemaal,

Nadat we jullie geweldige gift ontvangen hadden voor een auto, is Vader ons blijven bemoedigen. Inmiddels staat de teller van de spaarpot al op 6.500,- euro! Voor een kleine, niet te oude 2e hands auto zijn we op de helft! We merken op allerlei manieren dat het blijkbaar echt de bedoeling is dat die auto er gaat komen. Het gaat verder dan ‘een idee van mensen’, en we kijken met stille verwondering en dankbaarheid hoe Vader alles leidt.
Vorig weekend zijn Albert en ik een aantal dagen in Zwitserland geweest omdat Albert daar een studiedag met het thema ‘in de bres voor Israel’ mocht verzorgen. Hij heeft 3 studies kunnen geven, allemaal in het Duits. Met een beetje “Rudi Carrell grammatica” erbij voor de sfeer, werd het toch een indringende boodschap die heel goed ontvangen werd. Er was een openheid om te horen en een honger naar Gods Woord.

Op dit moment, terwijl ik dit schrijf, wordt Israel al dagen geteisterd door grote branden, door heel het land. Veel mensen zijn geëvacueerd; alleen al in Haifa 80.000 mensen. De harde wind en de droogte bemoeilijken het blussen. Daarnaast is er een grote zorg omdat de meeste branden aangestoken lijken te zijn. In de Arabische media hoor je dat er feest gevierd wordt omdat “Israel in brand staat”. Als dit een nieuwe vorm van terreur is, dan kan het overal en op elk moment opnieuw opduiken in de komende maanden. Juist nu men voorspelt heeft dat het opnieuw een hele droge winter zal worden. Reden genoeg om met elkaar Vader aan te roepen om heel veel neerslag. Niet de weerman/vrouw regeert maar Hij regeert! Vader zend Uw regen als Zegen!


Shalom vanuit Jeruzalem,