Stationslaan 121, in Harderwijk Elke zondag welkom om 10.00 uur


Visie


‘Christengemeente Sefanja: een open en gastvrij gezin van God’
‘Als Christengemeente Sefanja willen we onder leiding van de Heilige Geest met God leven, in aanbidding, in gebed, luisterend naar Gods Woord, de Bijbel, en dit toepassen in ons dagelijks leven. We willen een open en gastvrij gezin zijn, waar eenheid is met liefdevolle relaties, waarin we groeien naar volwassenheid. Omdat we anderen willen laten delen in wat we geloven, willen we mensen aansporen Jezus te volgen’.

worship1cnv_sinaasappel_allen_schaduwBij God zijn
Als Christengemeente Sefanja willen we samen dichtbij God leven. In onze samenkomsten is veel ruimte om te luisteren naar God, naar wat Hij zegt in de Bijbel, te bidden en onze Heer Jezus Christus te aanbidden. We verlangen daarbij naar de leiding en de gaven van de Heilige Geest.

Gezin zijn
We willen een open en gastvrij gezin zijn, waar de vrucht van de Geest ons kenmerk is (Galaten 5:22). De liefde voor God voert hierbij de boventoon, en leidt tot betrokkenheid tot elkaar en mensen buiten de gemeente. Een geestelijk huis met vaders en moeders, waar eenheid is (Filippenzen 2:1 en 2). Een open gezin, wat betreft relatie en communicatie, en gastvrij voor mensen buiten de gemeente.

Groeien naar volwassenheid
Zoals de Bijbel het zegt in Efeziërs 4:11-16 willen we samen groeien naar volwassenheid door een (herstelde) relatie met God en de naaste. We willen met kinderen, jongeren en volwassenen een gezonde gemeente zijn, vol liefde, begeleid door apostelen, profeten, evangelisten, herders en leraars.

Mensen buiten de gemeente bereiken
We willen bereiken dat elke christen in onze gemeente bewust wordt van zijn persoonlijke verantwoordelijkheid en positie in zijn omgeving. We willen een effectieve gemeenschap van christenen zijn, die invloed heeft op zijn omgeving. De gemeente is een plaats waar mensen het lichaam van Christus zien, midden in de werkelijkheid van alledag. We zijn een gezin van God en onderscheiden ons ten opzichte van onze omgeving, doordat wij een levensstijl van evangelisatie hebben, als werktuigen van een liefdevolle en barmhartige God. Het tonen van liefde en investeren in hen die Jezus niet kennen, is het wezen van evangelisatie

.