ANBI

Algemene gegevens

Christengemeente Sefanja
Stationslaan 121
3844 GC Harderwijk
0341420771
info@sefanja.nl


Doelstelling Christengemeente Sefanja

Christengemeente Sefanja is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Hierdoor zijn je giften aan de gemeente Sefanja aftrekbaar van uw inkomsten- of vennootschapsbelasting. Voor meer en actuele informatie verwijzen wij je naar de website van de Belastingdienst.

 

Sefanja wil transparant zijn en zich in conflicten corrigeerbaar opstellen. Wanneer er sprake is van (een vermoeden van) machtsmisbruik door leidinggevenden dan kan er contact worden opgenomen met de onafhankelijke vertrouwenspersoon van de Stichting SGL waarbij Sefanja is aangesloten.
 

 

 


Jaarverslag

Klik hier om ons jaarverslag te downloaden.