Zendelingenoverzicht

Onze zendelingen bevinden zich op verschillende plekken op deze wereld. Hier onder kun je meer lezen over waar zij God's werk mogen doen en hoe zij dit vormgeven.

Chris en Frieda Habermehl - Sanduhan
Curaçao

Fundashon Gideon richt zich op kwetsbare kinderen en het heeft daarvoor twee initiatieven. Het gezinshuis ‘kas Eliata’ waar kinderen in het gezin van Chris en Frieda Habermehl – Sanduhan worden opgenomen. Daarnaast is er een kinderclub. Deze club is bedoeld voor kinderen uit minderbedeelde gezinnen.
Bij beide initiatieven is de rode draad ‘relatie’. We willen via een relatie met de kinderen hen leiden naar een relatie met Jezus.

Een derde initiatief is het op Curaçao promoten van pleegzorg en gezinshuizen.
Bij alle drie initiatieven is onze missie: 

"omdat ieder kind recht heeft op een veilig en liefdevol gezin."

Kijk voor meer informatie op de website van Fundashon Gideon.

 

Roelof en Remke van Til
Congo

Hoop voor arme en kwetsbare gezinnen in Congo: bevordering van geestelijke ontwikkeling, verhoogde voedselproductie en verbeterde inkomens.

In nauwe samenwerking met de plattelandsbevolking hebben we de 4Pijler-methode ontwikkeld, waarmee gezinnen veel meer voedsel produceren en een aanzienlijk hoger inkomen genereren dan voorheen. Wat eens slechts hopeloosheid was, heeft nu plaatsgemaakt voor perspectief en een hoopvolle toekomst.

Deze benadering opent de deur naar geestelijke groei. Mensen hoeven zich niet langer uitsluitend bezig te houden met overleven; ze nemen enthousiast deel aan Bijbelstudies en overwegen hoe de toekomst eruit kan zien. Ze ondernemen initiatieven om anderen te bereiken met het evangelie.

In deze gemeenschappen zien we prachtige mensen en buitengewone kansen. Al jarenlang leven en werken Remke en ik als integraal onderdeel van de lokale gemeenschappen. We herkennen steeds meer mogelijkheden om hen te ondersteunen, zowel met Gods Woord als met concrete acties.

Kijk voor meer informatie op de website van de 4 pijlers.

 

Paul en Esther Rombout
Malawi

We geloven dat ieder mens waardevol is en daarom een hoopvolle toekomst zonder armoede verdiend. Door middel van coaching en training leren we mensen hun gaven en talenten te ontdekken en meer zelfvoorzienend te worden. Dat laatste doen we door demonstratie van agro-ecologische landbouwmethoden en leven in community.
We vinden het belangrijk Gods liefde te delen en mensen te zegenen en naast ze te staan.

Kijk voor meer informatie op de website van Gulugufe.

 

Albert en Silvia de Hoop
Israël

We geloven dat God van ons vraagt om het Joodse volk te dienen.
Met heel ons hart en al onze passie proberen we hier handen en voeten aan te geven. Zowel in geestelijke als in praktische zin.

Silvia werkt bij stichting Yad L’Ami. Ze geeft hulp aan Holocaustoverlevenden die in armoede leven en is betrokken bij hulpprojecten in Joodse dorpen aan de grens met Gaza. 
Albert proclameert dagelijks Gods beloften voor Israël op de muren van Jeruzalem. Hij schrijft af en toe blogs op de website van stichting Jesaja62. Daarnaast doet hij ook werkzaamheden voor Yad L’Ami. 

Kijk voor meer informatie op de website van Yad L'Ami en van Jesaja 62.

 

Baan Phak Phing
Thailand

Sefanja is verbonden aan Baan Phak Phing, opgericht door Christine Overeem, waar Thaise meisjes wonen in de leeftijd van 6 tot 18 jaar. Zij zijn in dit opvanghuis terecht gekomen omdat zij op jonge leeftijd zijn misbruikt, vaak door mensen uit hun directe omgeving.
Een betrokken staf biedt deze meisjes een warm en veilig thuis, dat zoveel mogelijk gebaseerd is op een normale vertrouwde gezinssituatie. Er zijn groepen van maximaal 10 meisjes in drie huizen. Het streven is om met liefde, opleiding en coaching hen weerbaar voor te bereiden op een eigen plaats in de samenleving.

Kijk voor meer informatie op de website van Baan Phak Phing.

 

Christine Overeem
Thailand

In 1987 vertrok ik naar Thailand om samen met Heidi (een Duitse) Baan Phak Phing op te zetten; een thuis voor meisjes die misbruikt waren. Vele meisjes die bij ons een veilige haven vonden, hebben de Here Jezus leren kennen. Inmiddels heb ik in 2018 het werk overgedragen aan de Thai zelf en de meisjes zijn in goede handen. Ik ben alleen nog als bestuurslid bij St. Baan Phak Phing Nederland verbonden.

Er is inmiddels een nieuw werk geboren: Heart to Heart Thailand. Samen met 3 anderen delen we de visie om leiders te discipelen, te trainen en te zien ontwikkelen zowel in de Thai als de internationale communiteit. De gebeurt door coaching, debriefing, Bijbelstudies en gebedsbediening aan te reiken. Ook willen we hiermee de lokale Kerk ondersteunen waar mogelijk is. Wij zijn verbonden aan Jeugd met een Opdracht.

 

Mariëlle Prins
Harderwijk

Mariëlle werkte van 1987 tot 2012 in Azië. Als taalkundige hield ze zich bezig met het documenteren van onbeschreven talen. Ze werkte ook met de allerarmsten aan kleinschalige plattelandsontwikkeling. Sinds 2013 is ze als geestelijk begeleider betrokken bij de wereldwijde zending. Ze begeleidt mensen binnen en buiten zendingsorganisaties. Ze weet zich geroepen om langszij te komen bij mensen uit verschillende culturen, levensopvattingen en geloofsovertuigingen.

 

Terug naar de pagina over zending