Stationslaan 121, in Harderwijk Elke zondag welkom om 10.00 uur


Prekenseries


Tijdens de samenkomsten op zondagmorgen wordt wel eens meerdere weken over eenzelfde thema gesproken. Hier vindt u verschillende preken-series over verschillende onderwerpen. Veel luisterplezier en zegen!

Geestelijk opvoeden van je kinderen

Geestelijk opvoeden van je kinderen deel 2

 

 

Gemeenteweekend Sefanja 2017
Zaterdagochtend: Piet de Jong.
Zaterdagavond:     Gido Willemsen.
Zondagochtend:    Joel Aerts.

 

 

 Bijbelstudie Openbaring (2017) door Piet de Jong
Inleiding op het bijbelboek en openbaring 1     Inleiding & Openbaring 1 – sheets
Openbaring 2 en 3: De 7 brieven aan degemeenten       Openbaring 2 en 3 – sheets 

Openbaring 4 & 5 Sheets : In de troonzaal van God
Openbaring 6 & 9 Zes zegels verbroken, de 144.000 verzegelden.

Openbaring 10 & 11 mp3  Openbaring 10 & 11 sheets

Openbaring 12 & 13 mp3  Openbaring 12 & 13 Sheets

Openbaring 14 & 16 mp3  Openbaring 14 & 16 Sheets

Openbaring 17 & 18 mp3  Openbaring 17 & 18 Sheets

Openbaring 19 & 20 mp3  Openbaring 19 & 20 Sheets

Openbaring 21 & 22 mp3  Openbaring 21 & 22 Sheets

 

Sheets – Sefanja BST – Openbaring 06-09

Realiteit van de geestelijke wereld: 5 Preken door Piet de Jong en Gido Willemsen
– 1) Hoe zitten wij in elkaar? Geest ziel en lichaam
– 2) Geestelijke strijd deel 1
– 3) Geestelijke strijd deel 2
– 4) Gezalfd met kracht van de Heilige Geest
– 5) Geloof voor het bovennatuurlijke in deze wereld
Onderstaande zijn de powerpoints gebruikt bij Preek 1, 4 en 5. Druk erop om te downloaden.
geest-ziel-lichaam gezalfd-met-kracht geloof-in-het-bovennatuurlijke

Gerechtigheid & Recht: 2-delige prekenserie door Piet de Jong

prekenserie gerechtigheid
knop deel 1

knop deel 2

 


Gods liefde delen met mensen om je heen (deel 1 voorjaar 2014)
prekenserie NBG

 

 

Gods liefde delen met mensen om je heen (deel 2 najaar 2014)
prekenserie NBGGods stem verstaan: 2-delige prekenserie door Piet de Jong
prekenserie horen

knop deel 1

knop deel 2

 

 

Preken van Gastspreker Bart Doornweerd
prekenserie-bart


Prekenserie door het evangelie van Marcus (2015/2016)
marcus