Stationslaan 121, in Harderwijk Elke zondag welkom om 10.00 uur


Verhalen Kinderkerk


Child-Worship-900x403schaduw-640
Niet alleen in de samenkomst voor volwassenen wordt een boodschap verteld, maar maandelijks ook in onze kinderkerk. Hier komen de kinderen van groep 3 t/m 8 eens in de maand met z’n allen samen om te zingen voor God en te luisteren naar een verhaal over Hem. Deze verhalen worden opgenomen, zodat jij ze hier kunt terug luisteren, veel plezier!

Oktober 2014                                          November 2014                                      December 2014
mozes    Gideon    jozef en maria
Januari 2015                                           Februari 2015                                          Maart 2015
Mefiboseth    nehemia    elia