Stationslaan 121, in Harderwijk Elke zondag welkom om 10.00 uur


ZORG voor elkaar


zorg1cnv_sinaasappel_allen_schaduwOp deze pagina vindt u informatie over hoe de Zorg voor elkaar binnen Christengemeente Sefanja geregeld is. Als huisgezin van God ervaren we het niet als een plicht maar als een voorrecht om zorg te dragen voor elkaar en voor onze gasten. Visie te beluisteren klik HIER

De basiszorg voor allerlei verschillende zorgvragen, wordt in de huisgroepen geboden aan gemeenteleden en gasten die deel uitmaken van zo’n huisgroep. We vinden dit belangrijk, om zo de relaties te versterken en een hecht gezin te zijn.
Wanneer uw zorgvraag niet door de huisgroepleden onderling kan worden opgelost, of wanneer gemeenteleden of gasten geen deel uitmaken van een huisgroep, kan er beroep worden gedaan op het Zorghuis binnen Sefanja. Dit zorghuis is de overkoepelende term voor verschillende zorggroepen, die elke op hun eigen gebied zorg bieden. De verschillende zorggroepen zijn:

 • huisgroepen
 • pastoraat
 • bevrijdingspastoraat
 • kinder&jeugd pastoraat
 • ouderenzorg
 • ziekenbezoek
 • financiele steun, WMO
 • praktische ondersteuning
 • voedselbank
 • gastgezinnen
 • huwelijksondersteuning
 • opvoedingsondersteuning
 • bemiddelaars

Zoals u ziet wordt er veel zorg geboden. Elke bovenstaande zorggroep heeft een vast aanspreekpersoon, die uw zorgvraag zal ontvangen en zal kijken hoe dit met het team zo goed mogelijk op te pakken. Ook zullen de aanspreekpersonen van deze groepen eens in de zoveel tijd bij elkaar komen om zorg te delen en elkaar te ondersteunen in het bieden van zorg. In het gebouw van Sefanja (bij het foldermateriaal) kunt u informatie vinden over het Zorghuis, de zorggroepen, wie de aanspreekpersonen zijn en hoe deze zijn te bereiken. Ook zijn de gemeenteleden op de hoogte van de gang van zaken, zodat ook zij u verder kunnen helpen.

Zorglijn / email
Wanneer een zorgvraag door omstandigheden niet gesteld kan worden aan gemeenteleden en of de huisgroep, kunt u mbv de volgende mogelijkheden hulp vragen:

Telefonisch:
Tweemaal per week kunt u gebruik maken van de Zorglijn, tel.nr. 06-53742700
dinsdag van 10.00 – 11.00 uur & donderdag van 19.00 – 20.00 uur.
Uw zorgvraag zal zo mogelijk direct beantwoord worden. Zo niet dan ontvangt u zo snel mogelijk (max. na drie dagen) een reactie met het vervolg op uw zorgvraag.
Email:
U kunt uw zorgvraag ook stellen door te mailen naar  info@sefanja.nl.